Beter Mensch Fysiotherapie

Voorkomen van lage rugklachten bij uw medewerkers, niet alleen beter, maar ook nog eens makkelijker dan genezen

De bomen lijken in de hemel te groeien voor ondernemingen. Er is zoveel werk dat bedrijven vaak niet eens alle opdrachten kunnen aannemen. Maar dit betekent ook dat je als onderneming niet zit te wachten op uitval van personeel.

Maar door de hoge werkdruk is dit helaas wel iets dat regelmatig voorkomt. De bouw bijvoorbeeld staat nog steeds hoog in de lijstjes met uitval door beroepsziektes en fysieke/mentale klachten.

Uitgevallen personeel, betekent naast een nare situatie voor de werknemer, ook nog eens een flinke kostenpost voor de werkgever. Deze kan bestaan uit extra kosten of uit gemis aan omzet.

Het is om die reden heel verstandig om te investeren in preventie van uitval. Want het gezegde is niet zomaar “Voorkomen is beter dan genezen”. Wij merken ook nog eens, dat voorkomen vaak veel gemakkelijker is dan genezen!

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden die Beter Mensch biedt bij het verminderen van uitval door ziekte of klachten.

Fysieke klachten ontstaan niet zomaar

Natuurlijk kan het zo zijn dat een werknemer een ongeval krijgt. Maar de meeste uitval komt door zaken als rugproblemen, nekproblemen of gewrichtsklachten. Deze ontstaan niet zomaar maar hebben vaak een (lange) voorgeschiedenis van steeds verergerende schade en pijn.

Het goede nieuws is dat deze lange periode dus ook een goede kans biedt op ingrijpen. Dit gaat verder dan de arbo richtlijnen voor bijvoorbeeld tillen van zakken cement.

lage rugklachten

Net zo belangrijk zijn afwisseling van werk, ruimte voor herstel, spiercondities en voldoening/plezier in het werk. En let op, herstellen en ontspannen is niet alleen op bank liggen. Stress en spanning worden juist minder door actief te ontspannen.

Hoge kosten door ziekteverzuim en uitval

Natuurlijk is het voor iedereen prettiger om fit en energiek te zijn. Maar als werkgever is er nog een belang om jouw personeel fit te houden. De kosten van uitval of ziekteverzuim kunnen heel erg hoog zijn. Een uitgevallen werknemer kost honderden euro’s per dag.

Wanneer je dit uitval weet te voorkomen, nemen de kosten door uitgevallen personeel sterk af.

Maar naast de uitval zelf, zijn ook de verzekeringskosten voor personeel erg hoog. Deze kosten kunnen omlaag wanneer u inzet op preventie. Omdat de premie omlaag gaat wanneer er minder risico op uitval is.

En dan hebben we het nog niet over de ellende die het oplevert als er vervangers gevonden moeten worden.

Preventie van ziekte uitval door fysiotherapie

Een mooi voorbeeld van de effectiviteit van preventie door een fysiotherapeut/manueel therapeut is een groot onderzoek dat in opdracht van het ministerie van sociale zaken is uitgevoerd. Hierbij werden bij een schoonmaakbedrijf spreekuren ingelast voor onder andere fysiotherapeuten.

Het resultaat was een verzuimreductie van 12% naar 4,5%!

Beter Mensch Fysiotherapie

Juist door het inzetten op preventie. Want zeg nu zelf, je laat je machines controleren, de auto krijgt een APK maar je personeel wordt preventief helemaal niet begeleid?

Terwijl zij jouw grootste bron van zowel inkomsten als kosten zijn!

Minder uitval door ziekte voor de inzet van Beter Mensch Fysiotherapie

Mijn dienstverlening heeft als speerpunt om medewerkers te behoeden voor klachten aan zaken zoals bijvoorbeeld rug, nek en gewrichten. Juist deze klachten zijn de voornaamste bron van uitval.
Wanneer ik bij bedrijven een uitvalreductie traject opstart, dan gebeurt dit in 4 fasen.

1. Anamnese (onderzoek) en dossiervorming
Ik maak een inschatting van de situatie en alle relevante zaken/omstandigheden.

2. Fysiek onderzoek
Ik maak een inschatting wat de aandachtsgebieden zijn.

3. Behandeling
De best passende behandeling is afhankelijk van de klacht/problematiek. Maar er kan bijvoorbeeld sportmassage, manuele therapeutische handelingen, of spierversterkende oefeningen worden ingezet.

4. Eindrapportage
Het traject wordt altijd afgesloten met een rapport. Dit rapport bevat niet alleen de uitgevoerde handelingen maar ook adviezen voor wenselijke vervolgstappen op het gebied van preventie.

Het geheel vormt een compleet traject, waarbij medewerkers vitaler, gelukkiger en productiever worden. Hierdoor zijn de kosten van de hulp, vaak al binnen zeer korte tijd terug verdiend.
Ik kom graag met jullie in contact om vrijblijvend een inschatting te maken of mijn zorg aansluit op de behoeften binnen jullie bedrijf.