Privacyverklaring Beter Mensch

Doordat u gebruik maakt van de diensten van Beter Mensch, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website gegevens aan Beter Mensch verstrekt kan Beter Mensch de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Waarom Beter Mensch gegevens nodig heeft
Beter Mensch verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast heeft Beter Mensch uw persoonsgegevens nodig in het kader van (de uitvoering van) de met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Beter Mensch gegevens bewaart
Beter Mensch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wanneer de overeenkomst is beëindigd worden uw gegevens maximaal twee jaar bewaard.

Delen met anderen
Beter Mensch verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden. Mocht het voor uw behandeling raadzaam zijn gegevens aan derden over te dragen dan gebeurd dit ten alle tijden in overleg met en enkel in opdracht van u.

Cookies
Op https://betermensch.nu wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Beter Mensch worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Beter Mensch gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd gebruikt en worden nooit aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@betermensch.nu. Beter Mensch zal zo snel mogelijk, binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Beter Mensch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Beter Mensch maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beter Mensch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@betermensch.nu

Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op veilige en verantwoorde zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Beter Mensch is aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie. Meer informatie vindt u op de website van de beroepsorganisatie: Klachtenregeling fysiotherapie.

Praktijkgegevens:

AGB code praktijk: 4019630

AGB code therapeut: 04115924

BIG registratienummer: 89912228304

KNGF/CKR nummer: 321629

KvK nummer: 70812528