Belangrijk: Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij door te geven. Zo voorkomt u dat de voor u gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht.

Betalingsvoorwaarden Beter Mensch

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  • Behandelingen worden uitgevoerd conform onze daar voor geldende tarieven.
  • Aan het einde van de maand ontvangt u een verzamelfactuur van de behandelingen van die maand. U kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL11INGB0008109798 ten name van Beter Mensch te Valkenswaard. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer.
  • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvangt u een betaalherinnering. Deze betaalherinnering stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan Beter Mensch te voldoen.
  • Indien de betaling niet binnen 14 dagen na de datum van de betaalherinnering uw betaling is ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment worden kosten in rekening gebracht. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van €40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
  • Bij betalingsachterstand is Beter Mensch gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt/cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Praktijkgegevens:

AGB code praktijk: 4019630

AGB code therapeut: 04115924

BIG registratienummer: 89912228304

KNGF/CKR nummer: 321629

KvK nummer: 70812528